Isnin

Jadual Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 2010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PEMBERITAHUAN
PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)
WAJARAN MENGIKUT KERTAS/MATA PELAJARAN
Adapun tujuan pekeliling ini ialah untuk memaklumkan wajaran (%) mengikut kertas bagi setiap mata pelajaran untuk menentukan gred mata pelajaran dalam peperiksaan STPM.

Bil.  Mata Pelajaran Kod Kertas Wajaran  (%)
1 PENGAJIAN AM
900/1
900/2
37.5
62.5
2 BAHASA MELAYU
910/1
910/2
37.5
62.5 
3 BAHASA CINA
911/1
911/2
50.0
50.0
4 BAHASA TAMIL
912/1
912/2
 50.0
 50.0
5 BAHASA ARAB
913/1
913/2
913/3
41.7
41.7
16.6
6 LITERATURE IN ENGLISH
920/1
920/2
50.0
50.0
7 KESUSASTERAAN  MELAYU
922/1
922/2
50.0
50.0
8 SYARIAH
930/1
930/2
50.0
50.0
9 USULUDDIN
931/1
931/2
50.0
50.0
10 SEJARAH
940/1
940/2
50.0
50.0
11 GEOGRAFI
942/1
942/2
50.0
50.0
12 EKONOMI
944/1
944/2
50.0
50.0

13

PENGAJIAN PERNIAGAAN
946/1
946/2
50.0
50.0
14 PERAKAUNAN
948/1
948/2
50.0
50.0
15 MATEMATIK S
950/1
950/2
50.0
50.0
16 MATEMATIK T
954/1
954/2
50.0
50.0
17 MATEMATIK LANJUTAN T
956/1
956/2
50.0
50.0
18 PERKOMPUTERAN 958/1
958/1
958/2
958/3
40.0
40.0
20.0
19 FIZIK 960/1
960/1
960/2
960/3*
960/4*
30.0
60.0
10.0
10.0 
20 KIMIA 962/1
962/1
962/2
962/3*
962/4*
30.0
60.0
10.0
10.0 
21 BIOLOGI 964/1
964/1
964/2
964/3*
964/4*
30.0
60.0
10.0
10.0
22 SENI VISUAL
970/1
970/2
970/3*
970/4*
40.0
25.0
35.0
35.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Peperiksaan Malaysia akan mengubah format penyataan keputusan dan penganugerahan gred bagi peperiksaan STPM kepada penyataan baru yang menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP). Format yang baru ini adalah selaras dengan sistem penyataan keputusan peperiksaan yang digunakan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). 
Format penyataan keputusan peperiksaan STPM yang baru ini akan melaporkan  pencapaian calon dalam 11 gred berbanding dengan 7 gred yang sedia ada. Perbandingan penyataan bagi gred kertas dan gred mata pelajaran STPM yang sedia ada dan yang baru adalah seperti yang berikut :

GRED STPM
(SEDIA ADA)
GRED STPM (BARU)
GRED KERTAS
GRED MATA PELAJARAN
GRED KERTAS
GRED MATA PELAJARAN
NGMP
1
A
A
A
4.00
2
  A-
  A-
3.67
3
B
  B+
  B+
3.33
4
C
B
B
3.00
5
D
  B-
  B-
2.67
   C+
   C+
2.33
6
E
 C
 C
2.00
7
R
   C-
  C-
1.67
8
    D+
    D+
1.33
  D
  D
1.00
9
F
  F
  F
0.00
Bagi gred mata pelajaran, gred C hingga gred A yang diberi nilai 2.00 hingga 4.00 dikira sebagai gred lulus penuh, manakala gred D hingga gred C- yang diberi nilai 1.00 hingga 1.67 sebagai gred lulus sebahagian dan gred F yang diberi nilai 0.00 sebagai gagal. Nilai gred mata pelajaran adalah berasaskan kepada peratus wajaran dan markah bagi setiap kertas bagi mata pelajaran berkenaan. 
Penyataan keputusan peperiksaan STPM menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) ini akan dimulai dengan peperiksaan tahun 2003.
Contoh slip keputusan peperiksaan STPM yang baru adalah  seperti yang berikut:
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

NAMA : Ahmad bin Abdullah NO.K/P  : 830916-05-6429
ANGKA GILIRAN : N02/1028 NEGERI : NEGERI SEMBILAN

MATA PELAJARAN WAJARAN
(%)
GRED
KERTAS
GRED
MATA
PELAJARAN
NGMP*

900 PENGAJIAN AMKERTAS 1
KERTAS 2

954 MATEMATIK TKERTAS 1
KERTAS 2

960 FIZIKKERTAS 1
KERTAS 2
KERTAS 3

962 KIMIAKERTAS 1
KERTAS 2
KERTAS 3

37.5
62.5


50.0
50.0


30.0
60.0
10.0


30.0
60.0
10.0

A
A


B
 B-


B-
 B+
A


B-
 C+
A-

A

B-

 B+

 C+

4.00

2.67

3.33

2.33
* Nilai Gred Mata Pelajaran
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiada ulasan:

Lihat juga

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...